Az IRC

Forrás: www.irc.hu

1 Bevezetés

Ezen az oldalon szeretnénk bemutatni az Internet Relay Chat nevű hálózati szolgáltatást, annak működéseit, és szeretnénk az olvasót megismertetni a legfontosabb fogalmakkal. Nem célunk programspecifikus leírást készíteni, sem pedig általános felhasználói leírást, valamint a szolgáltatás története is kívül esik e dokumentum keretein.

2 IRC alapok

2.1 Internet Relay Chat

Az Internet Relay Chat (továbbiakban: irc) az Internet IP alapú protokolljaira alapuló kommunikációs szolgáltatás, mely lehetővé teszi tetszőleges számú felhasználó valósidejű társalgását írásos formában. Ez szerver-kliens formában zajlik, azaz a felhasználók erre a célra készített programokkal (a továbbiakban: irckliens, kliens) csatlakoznak a felhasználók közötti kommunikációt lebonyolító központi számítógépekkel (a továbbiakban: ircszerverekkel). A társalgás a következő sorrendben zajlik le:
Egyes számú kliens üzenetet akar küldeni kettes számú kliensnek. A felhasználó által begépelt üzenet a klienstől eljut az ircszerverig, mely továbbítja azt a kettes számú kliensnek. Hanincs kapcsolat a szerver és mindkét kliens között, az üzenet "elveszik". Irchálózatnak nevezzük azt, amikor több szerver is össze van kapcsolódva, az ezekhez csatlakozó kliensek ilyenkor úgy tudnak kommunikálni, mintha egy szerveren lennének. Ha a szerverek közti kapcsolat megszakadna (netsplit), az egyik szerveren levő felhasználók nem látják a másik szerveren levő felhasználókat. Az oldalat üzemeltetők az IRCnet nevű szerver-rendszerhez csatlakoztaták szervereiket.

2.2 Alapfogalmak: magánbeszélgetés és csatorna

Az előbbi példában mindössze két felhasználó kommunikált egymással, ezt nevezzük privát üzenetnek (message, msg, privát chat). Az irc lehetővé teszi, hogy felhasználókcsoportosulásokat, csatornákat hozzanak létre (channel, csati), az itt levő felhasználók egyszerre látják egymás csatornára szánt, public üzeneteit (de természetesen tudnak közben privát beszélgetést is folytatni).

2.3 A szerver-kliens kapcsolat kiegészítései

Az előbbi kommunikációs utakhoz később kiegészítések készültek, melyek például a szerver kihagyásával is lehetővé teszik az adatáramlást.
A CTCP (Client To Client Protocol) a kliensprogramok szerveren keresztüli kapcsolatát szolgálja, különböző működési információk kérhetők le általa.
A DCC (Direct Client Connection) a szerver kihagyásával működik, a két kliens ilyenkor közvetlenül egymást szólítja meg, ez alkalmas például beszélgetésre akár netsplit esetén, vagy fájlok küldésére.

2.4 A rendfenntartás eszközei

A felhasználó kilététől függően különböző eszközök állnak rendelkezésre a nem rendeltetésszerű felhasználás, nem etikus viselkedésű felhasználó megállítására. Ezeket a morális kategóriákat az elkövetkezőkben tárgyaljuk ki, de ehhez szükség lesz a lehetséges büntetések ismeretére.

2.4.1 Op
Channel operator, "+o" flag, "@", "kukac": A csatorna létrehozásakor a létrehozó kapja, segítségével rendelkezhet a csatorna fölött, bővebb információkért lásd az irc-leírást! Fontos: az op nem játék, hanem felelősséggel járó feladat!
2.4.2 Kick
Kick, kirúgás: A csatornán op-pal rendelkező felhasználó kitessékelheti a neki nem tetsző módon viselkedő felhasználókat.
2.4.3 Ban
Ban, tiltás: Az op-pal rendelkezők valamilyen kritérium alapján (pl. nick, cím) kitilthatnak felhasználókat, de akár egész szervereket, illetve domaineket is. Gyakran kirúgással együtt alkalmazzák, ilyenkor a kirúgott nem tud visszatérni a csatornára.
2.4.4 Robotok
Robotok, botok: Automatikusan, felhasználóként működő programok, melyek op-pal felruházva az adott csatornát hivatottak védelmezni.
2.4.5 IRC operator
Irc op: Ez egy feladatkör, általában az ircszervert üzemeltető adminé, az ilyen felhasználók több olyan funkciót is végre tudnak hajtani, amit egy általános felhasználó nem (szerver leállítás, userek kitiltása a szerverről).
2.4.6 Operator kill
Kill: Kimondottan renitens felhasználók szerverről való eltávolításának eszköze, csak irc op képes rá.
2.4.7 K-line
K-line: Az ircadmin, irc op erre a listára veszi fel azokat a címeket (user@host maszkolással), ahonnan nem engedélyezi a szerverre való csatlakozást. Az erről a címről érkezők nem használhatják az ilyen szervert.

3 Jogok, lehetőségek, felelősségek az irc-n

Először is le kell szögeznünk, hogy az irc használata nem jog, az egy nem alanyi jogon járó lehetőség, mely igénybevételével elfogadjuk, hogy a szervert üzemeltetők által hozott szabályokat be kell tartanunk. Ha erre képtelennek érzed magad, inkább keress egy másik hálózatot magadnak. Az elkövetkezőkben leírtak a magyar IRCnet szerverekre vonatkoznak, de a többi hálózat szabályai se különböznek tőle nagyon.

3.1 A szerver igénybevétele

A szervert valakik üzemeltetik, nem csakúgy magától van. Mind informatikai, mind adminisztrációs problémák is felmerülhetnek eközben, a szerverek gazdái (ircadmin, admin, irc operator) ezekkel nagyrészt szabadidejükben, díjazás nélkül foglalkoznak, de cserébe a felhasználóktól elvárják, hogy nem tesznek semmi olyat, amivel felhasználótársaiknak vagy akár nekik árthatnak. Ártó szándékú viselkedésnek már a gyanúja is kitiltást vonhat maga után, a döntés az admin saját jogkörébe tartozik, az ilyet semmiképpen sem lehet az információáramlás megakadályozásának, cenzúrának tekinteni!

3.2 Felhasználók azonosítása

3.2.1 Azonosítási pontok
Mint az Interneten szinte mindenütt, itt sem lehet nyomon követni az egyes felhasználókat. Az irc-re belépő embert alapesetben a következő attribítumokkal lehet meghatározni:

 • Név, más néven nick:

  20 betű hosszúságú azonosító, egyszerre csak egy lehet belőle az egész irchálózaton. Mivel semmi nem védi, akárki használhatja, tehát nem alkalmas egy személy azonosítására

 • user@host:

  Felhasználói név és a számítógép hostneve vagy IP száma, ahonnan jön. Az első a legkönnyebben hamisítható, a második kicsit nehezebben, és bár a tiltás összes eszköze erre alapul, hitelessége mindig megkérdőjelezhető!

Mint látható, senkit nem lehet százszázalékos biztonsággal azonosítani ezek alapján, így az egyes felhasználók által a beszélgetésről készített másolatok (log, irclog) nem tekinthetők bizonyítéknak.

3.2.2 Az irc esetleges rosszindulatúfelhasználásáról
Fontos leszögezni, hogy a magyarországai IRCnet szerverek nem logolják a felhasználók beszélgetéseit, se csatornán, se privátban, ha valaki ilyen fájlt próbál bizonyítékként elfogadtatni, valótlant állít! Pontosan ugyanezért a szerveradmin nem tud felelni egyik felhasználó viselkedéséért sem, a DCC alapú fájlterjesztést pedig, mivel nem a szerveren keresztül bonyolódik, sem felismerni, sem követni vagy megakadályozni sem tudja. Az irc-n semmi olyan nem történhet, amit egy hozzáértő más eszközökkel, máshogy ne tudna véghezvinni, legyen szó bármilyen csoportosulásról, hackelési kísérletről, vagy illegális fájlok terjesztéséről, ezért semmilyen problémáért nem tehető egyértelműen az irc, vagy az azt üzemeltető felelőssé. Oldalunk egyik fő délja, hogy megismertesse az érdeklődőkkel az irc valós veszélyeit, és eloszlassa az esetleges tévhiteket. Az irc egy nagyszerű kommunikációs eszköz, mely semmivel sem használható fel könnyebben rossz célokra, mint a telefon, mely szintén alkalmas visszaélésre!

3.3 A felhasználó jogai és felelősségei

3.3.1 A felhasználó jogai
A felhasználó igénybeveszi az IRCnet szerverek szolgáltatásait, ezért köteles elfogadni bizonyos viselkedési szabályokat, melyeket az üzemeltetők állítottak fel. A felhasználónak jogában áll:

 • Privát vagy publikus beszélgetésben résztvenni:

  A csatornán zajló publikus beszélgetések azért publikusak, mert minden azon a csatornán tartózkodó láthatja azt, így akár bele is kapcsolódhat abba. Ha azt szeretnénk, hogy valamibe ne szóljon bele más, a témát msg-ben folytassuk, vagy nyissunk olyan csatornát, amin csak olyanok vannak, akikre a téma tartozik!

 • Csatornát létrehozni, és a saját maga általlétrehozott csatorna felett rendelkezni:

  A csatornát meghívásossá (invite only), jelszavassá (channel key), titkossá (secret, private), moderálttá (moderated) teheti, onnan az oda nem illő felhasználókat kitessékelheti (ban, kickban), illetve a csatorna jogai feletti rendelkezési jogot biztosító op-ot (channel op, @, "kukac", +o) átruházhatja másra.

3.3.2 A felhasználó felelőssége
Az irc-n való viselkedés alapjai a józan belátáson és az emberi viselkedés normáin alapulnak, de mivel ezek emberről emberre változnak, le kell szögeznünk, hogy mik azok a tevékenységek, amelyeket helytelennek, illetve nemkívánatosnak minősítünk. Az egyes csatornákon ennél súlyosabb vagy gyengébb korlátozások is bevezethetők, a csatorna létrehozójának belátása szerint. Alapelv: Az irc-n nemkívánatos és kerülendő minden hatályos törvénybe, jogszabályba illetve rendeletbe ütköző tevékenység, az ilyen felfedezése akár az ircről való eltiltáson túlmenő intézkedést is maga után vonhat (ISP, rendszergazda, illetékes vezető értesítése)! Mindezeken túl az alábbi irányelvek érvényesek:
Helytelen (kirugást, tiltást vonhatmaga után):

 • Flood:

  Túl sok üzenet küldése, ugyanannak a sornak az ismétlése gyors egymásutánban.

 • Nickflood:

  A nick egymás utáni gyors változtatása.

 • Idézés:

  A flood tipikus esete, például egy weboldal tartalmának, ASCII-rajznak, dalszövegnek kérés nélkül csatornára való másolása.

 • Továbbidézés:

  Valakivel folytatott magánbeszélgetésünket másokkal megosztani, más privát üzenetét csatornán bemutatni, hacsak nem kifejezetten kérnek rá, vagy így szeretnénk a csatornán jelenlevő opok figyelmét az üzenő nemkívánatos viselkedésére, pl. molesztálás, etikettbe ütköző üzenet.

 • Nick lopása:

  A nickeket jelenleg semmi sem védi, ezért egy felhasználó akár tudatosan, akár véletlenül elveheti azt korábbi használójától. Az előbbi kifejezetten rosszindulatú dolog, utóbbi mindenkivel megtörténhet. Alapelv: ha valaki bizonyíthatóan régebb óta használja a kérdéses nicket, engedjük azt át neki! Botnak olyan nevet adni, amit valaki más már használ alapvető rosszindulatot feltételez, az élő user elsőbbséget élvez ilyen esetben!

 • On-join tevékenységek:

  Automatikus üzenet, fájl küldése a csatornára belépő felhasználó részére. Alapelv: ha valaki nem kért téged arra, hogy küldj neki valamit, akkor ne tedd azt! Sajnos sokan különböző vírusok, "trójai faló" típusú ártó programok terjesztésére használják ezt a funkciót. Sok csatornán nem tolerálják ezt, és azonnali kirúgással jár a felfedezése!

 • Ízléstelen viselkedés, politikai provokáció, uszítás:

  Ezek elég tág meghatározások, alapvetően az minősül ilyennek, ami a csatornán jelenlevők jelentős részét zavarja.

 • Más csatornák reklámozása

Nemkívánatos (kirúgást, tiltást, kill-ezést, K-line-t vonhat maga után):

 • Molesztálás, zaklatás:

  Az irc alkalmas emberi kapcsolatok kialakítására, de senkire nem erőltethetjük rá magunkat, vagy véleményünket. Ide tartozik az is, ha valakit arra kértek, hogy fejezze be bizonyos típusú üzenetek küldését, de az illető folytatja. Az ilyen viselkedés a csatornáról, súlyosabb esetben a szerverről való eltávolítást vonhatja maga után.

 • Illegális tevékenységek hirdetése illetvekeresése
 • Üzleti célú reklám
 • A csatornán levő felhasználók számítógépeinek tesztelése:

  Portscan, netbus, BO-scan, bármilyen biztonsági rés keresése, a felhasználó hálózati kapcsolatának megszüntetésére irányuló kísérlet (ping of death, smurf, +++ATH0, winnuke, stb) és társai. Ez az egyik legsúlyosabb vétség, az ilyen próbálkozások elszaporodása miatt kezdtünk neki ennek az oldalnak az elkészítésének. Az ilyen funkciókat végző scriptek sajnos széles körben hozzáférhetők, és sokan nagynak hisizk magukat, amikor használni kezdik őket. Mindenképpen rosszindulatú tevékenységnek minősül, bizonyos esetekben rendszergazdákon, ISP-n keresztüli felelősségrevonáshoz vezet a felfedezése.

 • Takeover:

  Csatornára való betörés és/vagy az op megszerzése és elvétele mástól, majd a csatorna használhatatlanná tétele (invite only, op megszüntetése, felhasználók kirúgása/kitiltása). Sokak számára sport mások szórakozásának ilyen módon való tönkretétele, mindenképpen rosszindulatú tevékenységnek minősül.

3.3.3 Jogorvoslat
Ez bizony egy eléggé elméleti fogalom, mivel mivel az Internet esetében sosem lehet szó igazi döntőbíróról és bizonyítékokról. Csatornával kapcsolatos dolgokban általában a csatorna alapítói és/vagy az oppal rendelkezők dönthetnek, komolyabb esetekben, mint például hálózati eszközökkel visszaélés, a szerver üzemeltetője, akinek email címét az /admin paranccsal lehet lekérdezni. Néhány tipp, hogy milyen esetben kihez érdemes fordulni:

 • Nick "lopása": A nicket véleményed szerint jogtalanul használó felhasználó, de érdemes megjegyezni, hogy csak kérni lehet, kényszeríteni nem!
 • Nincs op a csatornán: Néha ez is előfordulhat, ilyenkor hiába is keressük a szerver üzemeltetőit, mert ők se segíthetnek: mindenkinek ki kell lépnie a csatornáról, és utána vissza, hogy az első belépő a csatornát újranyitva ophoz jusson.
 • Valaki molesztál, erőszakoskodik, nem hagy békén: Csatornán levő ilyen egyénnél az opokat kell megkérni, hogy gyakoroljanak rá nyomást. K-line-t, kill-t csak nagyon minősített esetben kaphat az ilyen, ezért a legegyszerűbb megoldás az ignore parancs használata.
 • On join...: Csatornára való belépés után rögtön kapsz egy (általában reklám-) üzenetet. A csatorna opjainak szóljál, hátha még nem vették észre (mivel ahhoz egy új belépésre lenne szükség).
 • Takeover: Az ircop nem tud segíteni, legegyszerűbb, ha vársz, amíg a takeovert csináló "vicces fiúk" megunják, addig nyiss másik csatornát az elveszett helyett..

 

4 Kiegészítés

Manapság az új IRC hálózatok csatorna- és nickregisztrációt tesznek lehetővé, ezzel a fent felsorolt problémák, visszaélések nagy része elkerülhető.

Belépés

Nick:
Csatorna:#
Kliens: